VISKALIA - Virtuální skansen lidové architektury

Projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) na léta 2020 až 2022 (identifikační kód projektu: DG20P02OVV003).

 

Fotografie a ilustrace: © Archiv NM a EÚ