3D modely
webového portálu Virtuální skansen lidové architektury

Prezentované modely vznikly jako součást projektu VISKALIA - Virtuální skansen lidové architektury, jenž byl realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II); reg. č.: DG20P02OVV003.

Vytvořené modely vybraných staveb lze interaktivně prohlížet. Tvorbu virtuálního skansenu a modelů popisuje technická dokumentace (PDF 1.3 MB).

Modely vytvořené z plánové dokumentace


Web design: © 2022 Petr Soukup (ČVUT v Praze, FSv, Katedra geomatiky)