Národní muzeum Etnologický ústav Stavební fakulta ČVUT

VISKALIA - Virtuální skansen lidové architektury

Projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) na léta 2020 až 2022
(identifikační kód projektu: DG20P02OVV003).

Prezentace databází Národního muzea a Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

000553.jpg 0022.jpg 001724.jpg 0052.jpg 001741.jpg