Výstupy projektu

S – specializovaná veřejná databáze

Databáze obrazových pramenů lidové architektury je zaměřena na prezentaci plánových, obrazových a fotografických dokumentů uložených v archivech Národního muzea a Etnologického ústavu AV ČR, včetně kompletně zdigitalizovaných předloh a detailního popisu.
Dostupné na webu.

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

K prezentaci problematiky lidového stavitelství je vytvoření mapy se specializovaným obsahem důležité proto, aby mohly být zachyceny různé aspekty teritorializace, která je výrazným prvkem této oblasti lidové kultury. Vytvořená dynamická webová mapová aplikace umožňuje snadnou kombinaci časových a prostorových kritérií při vyhledávání informací týkajících se lidové architektury a její dokumentace.

Mapa Základní konstrukčně-typologické charakteristiky lidového stavitelství na území České republiky a jejich etnografická dokumentace
(certifikováno, č.j. MK 53218/2022 OVV).
Dostupné na webu.

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

Výstava Papírová ves právě probíhá v Národopisném muzeu Národního muzea

Výstava je zaměřena na:

  1. prezentaci výstupu virtuálního skansenu
  2. prezentaci vybraných předmětů (modely staveb, součásti vnitřního zařízení)
  3. představení zpracovávaných sbírek
  4. představení hlavních osobností oboru, které se zabývaly venkovskou architekturou

V kritickém katalogu, který je u příležitosti konání výstavy vydán, jsou s odborným komentářem prezentovány exponáty uplatněné na výstavě. Katalog obsahuje také úvodní odbornou studii k dotčené problematice.

Výstava: Národopisné muzeum Národního muzea, Kinského zahrada 98, Praha 5, doba trvání: 30. 9. 2022 – 31. 5. 2023.
Katalog: Papírová ves (editor: Klára Woitschová), 152 stran, ISBN 978-80-7036-720-9, k dispozici ve formátu pdf (27 MB).
Více o výstavě.

A – audiovizuální tvorba

Webový portál Virtuální skansen lidové architektury zpřístupňuje veškeré materiály vybraných venkovských staveb přehledným způsobem na internetu. Součástí portálu jsou také všechny vytvořené prostorové modely staveb. Použitá technologie GIS umožňuje data uložená a spravovaná v databázi prostorově lokalizovat a selektivně parametricky filtrovat.
Dostupné na webu včetně technické dokumentace (formát PDF - 1.3MB), instruktážního videa (formát MP4 - 39MB) a souhrnné interaktivní prezentace 3D modelů.

C – Kapitola v odborné knize

Woitschová, K. & Woitsch, J. (2021). Umělecké vize i dokumentace skutečnosti. Plány lidové architektury ve sbírkách Archivu Národního muzea; in: Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 407–421. RIV/00023272:_____/21:10135530.

J – publikace

Sedlická, K.; Motyčková, D. (2021). Živnostenští a amatérští fotografové a dokumentační fotografie lidové architektury. 75 let od ukončení prací na Zaměřovací akci ČAVU z let 1941–1946. Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Roč. 20, 2021, s. 16–31, 84 (resumé). Národní archiv v Praze a Technické muzeum v Brně. ISSN 1213-399X. RIV/68378076:_____/21:00549955.

Pařízková K. & Woitschová, K. (2021). Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska v kresbách a skicách Archivu Národního muzea, Folia ethnographica 55, č. 2, 2021, s. 217–234. RIV/00023272:_____/21:10135531.

Woitsch, J., Sedlická, K. & Motyčková, D. (2022). Dokumentace a prezentace venkovského stavitelství v ČR: historický vývoj a současné možnosti a limity. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2021, 190(3-4), 13–34. DOI: https://doi.org/10.37520/cnm.2021.006. ISSN 1214-0627. Dostupné také zde.

Poloprutský, Z., Frommeltová, E., Münzberger, J., & Sedlická, K. (2022). 3D Digital Reconstruction of Defunct Rural Buildings Based on Archival Sources. Stavební Obzor - Civil Engineering Journal, 31(1), 196–210. https://doi.org/10.14311/CEJ.2022.01.0015 - formát PDF (4 MB)

Cehák, V. (2022). Digitization of Physical Models of Rural Architecture. Stavební Obzor - Civil Engineering Journal, 31(4), 601-612. https://doi.org/10.14311/CEJ.2022.04.0045 - formát PDF (1 MB)

Bouček, T., Landa, M., & Soukup, P. (2022). Developing a Virtual Open-Air Museum of Vernacular Architecture. Stavební Obzor - Civil Engineering Journal, 31(4), 548–560. https://doi.org/10.14311/CEJ.2022.04.0041 - formát PDF (1 MB)

Další publikace

Frommeltová, E.: Virtuální skansen - prezentace modelů venkovských stavení. Diplomová práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky, červen 2021, vedoucí Ing. P. Soukup, Ph.D. - formát PDF (5 MB) - web

Kulhavý, A.: Tvorba webové aplikace pro projekt VISKALIA. Diplomová práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky, červen 2021, vedoucí Ing. M. Landa, Ph.D. - formát PDF (2 MB)

Frommeltová, E.: Tvorba a vizualizace modelů venkovských stavení. In: Sborník SVK Telč 2021 - workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06914-1 - formát PDF (1 MB).